Developed in conjunction with Ext-Joom.com


 

 

NIEUWE TARIEVEN !

 

Goed Nieuws !

De thuisverpleegkundige tarieven werden verhoogd..

De minimale SOFT33 versie is de v9.4.3.

U moet deze versie gebruiken voor uw facturatie van januari.

 

Veel succes aan iedereen

 

 

 

 

 

COVID-19 : RIZIV'S CIRCULAIR EN REACTIE

 

RIZIV communicatie 01-07-2020
De COVID-19-maatregelen voor de thuisverplegingssector gaan door voor diensten die worden uitgevoerd tot 31 augustus 2020.

 

RIZIV communicatie 21-05-2020
Thuisverpleegkundige cohortzorg voor COVID-19-patiënten tijdens hun besmettingsperiode

 

RIZIV communcatie 15-05-2020
Thuiszorg: 2 maatregelen ten gunste van thuisverpleegkundigen en patiënten tijdens de COVID-19-crisis

 

RIZIV communicatie 06-04-2020 
org op afstand in de COVID-19-context: specifieke info voor de verschillende zorgberoepen
 

Omznedbrief thuisverpleegkundigen 2020/01
Covid-19 : uitzondering op verplichte eID verificatie om verspreiding virus te voorkomen 

 
RIZIV
Contactgegevens in het kader van de COVID-19-crisis

 

FACTURATIE

RIZIV
Facturatie-instructies voor COVID-19 Tijdelijke maatregelen
Versie 6 van 15-06-2020

 

RIZIV communicatie 14-05-2020
Twee maartregelen ten gunste van thuisverpleegkundige

 

RIZIV communicatie 24-04-2020
De termijn voor schriftelijke bevestiging van een mondeling recept wordt verlengd tot 6 maanden


RIZIV communicatie 10-04-2020
Betalingsvoorwaarden en mondelinge medische voorschriften
 

RIZIV communicatie 10-04-2020
2 maatregelen ten gunste van verpleegkundigen en patiënten tijden de COVID-19-crisis 

RIZIV
Lijst met wijzigingen in factureringsinstructies voor COVID-19-maatregelen

RIZIV communicatie 01-04-2020
Continuïteit van de eerstelijns diabeteseducatie: videoraadpleging mogelijk tijdens de Covid-19-crisis

 


 
COVID-19: PROCEDURE VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid informeren wij u dat
informatie werd gepubliceerd door Sciensano.

Kijk hier om deze procedure te bekijken (versi van 5 mei)

Omzendbrief voor thuisverpleegkundigen [opgesteld door het Kabinet van minister Maggie De Block]​

Klik hier om deze procedure te bekijken (oude versie van 13 maart)

 


 
VBZV-COMMUNICATIE

Richtlijnen voor thuiszorg over coronavirus COVID-19

 


 
SOFTWARE

CareConnect Soft33

Mededeling van 09-09-2020

Mededeling van 18-05-2020

Mededeling van 19-03-2020 voor de uitvoeringvan de officiële circulaire van het RIZIV (2020-01) met uw Soft33-software

 


 

 


 

 

NIEUWE TARIEVEN !

 

Goed Nieuws !

De thuisverpleegkundige tarieven werden verhoogd..

De minimale SOFT33 versie is de v8.9.15.

U moet deze versie gebruiken voor uw facturatie van januari.

 

Veel succes aan iedereen

 

 

 

 


SOFT33, de eerste software in België gehomologeerd voor MyCareNet SSO!

MyCareNet

We zijn verheugd u te melden dat uw software Soft33 de eerste verpleegkundige software in België is die geslaagd is voor de MyCareNet SSO homologatie voor alle diensten (vier goedkeuringen : SYNC/ASYNC Verzekerbaarheid, Facturatie en Medisch-Administratieve documenten).  

 

Waar staat MyCareNet SSO voor ?

MyCareNet SSO is de nieuwe manier van communiceren met de mutualiteiten om de verzekerbaarheid van de patiënten op te vragen, uw documenten te versturen naar de raadplegend geneesheer en uw facturatie door te sturen.  

De MyCareNet servers die de oude methode (XKMS) gebruiken zullen in 2020 verdwijnen.

De huidige richtdatum waarop de “huidige MyCareNet” stopgezet zal worden is 31 maart 2020.

De integrale homologatie voor MyCareNet SSO voor Soft33 garandeert een continuiteit en een goed geplande migratie.

In 2017 hebben we een heel drukke periode gekend met de eID verplichting waardoor we nu gedurende een jaar heel intensief gewerkt hebben aan deze komende wijziging om tijdig klaar te zijn.  

 

Migratie

Vanaf heden gaan we zorgvuldig intern testen en samen met een paar pilootklanten ons ervan vergewissen dat alle uitwisseling van gegevens met de mutualiteiten correct verloopt. In de loop van november zal u een uitnodiging van ons krijgen voor een event waarop MyCareNet SSO aan u voorgesteld zal worden (en ook een paar andere nieuwigheden …)  

 

Belangrijke punten:

Wees gerust, alles zal niet veranderen! Zelfs al is achterliggend alles technisch volledig anders, hebben we onze ontwikkelingen zodanig afgestemd om ervoor te zorgen dat uw schermen en vereiste handelingen gelijkaardig zullen zijn aan uw huidige manier van werken.

Er zullen ook een paar interessante en praktische nieuwigheden zijn. Kom deze ontdekken tijdens onze events !

        We danken u voor uw vertrouwen en hopen op uw aanwezigheid tijdens één van onze MyCareNet SSO events !

 

Klik hier om de machtiging te visualiseren (facturatie en verzekerbaarheid).

Klik hier om de machtiging te visualiseren (medico-administratieve documenten).

Klik hier om de machtiging te visualiseren (synchrone verzekerbaarheid).

Klik hier om de machtiging te visualiseren (asynchrone verzekerbaarheid).

 

 

 

Verplichting van het lezen van de eID kaart vanaf  1 oktober 2017

 

Maak uzelf reeds vertrouwd met onze oplossing !

 
Neem deel aan een van de initiatie & training sessies ; u zal er antwoorden vinden op al uw vragen en vertrekken met de oplossing op zak.

 
Als een proffesioneel moet u optreden en anticiperen op deze verandering.

SCHRIJF U IN DOOR HIER TE KLIKKEN

 

 

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.7.1 is beschikbaar

23 juni 2024


COPYRIGHT © CORILUS SA

Rue Moulin Brabant, 2 - 5030 Gembloux
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be