COVID-19 : RIZIV'S CIRCULAIR EN REACTIE

 

RIZIV communicatie 01-07-2020
De COVID-19-maatregelen voor de thuisverplegingssector gaan door voor diensten die worden uitgevoerd tot 31 augustus 2020.

 

RIZIV communicatie 21-05-2020
Thuisverpleegkundige cohortzorg voor COVID-19-patiënten tijdens hun besmettingsperiode

 

RIZIV communcatie 15-05-2020
Thuiszorg: 2 maatregelen ten gunste van thuisverpleegkundigen en patiënten tijdens de COVID-19-crisis

 

RIZIV communicatie 06-04-2020 
org op afstand in de COVID-19-context: specifieke info voor de verschillende zorgberoepen
 

Omznedbrief thuisverpleegkundigen 2020/01
Covid-19 : uitzondering op verplichte eID verificatie om verspreiding virus te voorkomen 

 
RIZIV
Contactgegevens in het kader van de COVID-19-crisis

 

FACTURATIE

RIZIV
Facturatie-instructies voor COVID-19 Tijdelijke maatregelen
Versie 6 van 15-06-2020

 

RIZIV communicatie 14-05-2020
Twee maartregelen ten gunste van thuisverpleegkundige

 

RIZIV communicatie 24-04-2020
De termijn voor schriftelijke bevestiging van een mondeling recept wordt verlengd tot 6 maanden


RIZIV communicatie 10-04-2020
Betalingsvoorwaarden en mondelinge medische voorschriften
 

RIZIV communicatie 10-04-2020
2 maatregelen ten gunste van verpleegkundigen en patiënten tijden de COVID-19-crisis 

RIZIV
Lijst met wijzigingen in factureringsinstructies voor COVID-19-maatregelen

RIZIV communicatie 01-04-2020
Continuïteit van de eerstelijns diabeteseducatie: videoraadpleging mogelijk tijdens de Covid-19-crisis

 


 
COVID-19: PROCEDURE VOOR THUISVERPLEEGKUNDIGEN

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid informeren wij u dat
informatie werd gepubliceerd door Sciensano.

Kijk hier om deze procedure te bekijken (versi van 5 mei)

Omzendbrief voor thuisverpleegkundigen [opgesteld door het Kabinet van minister Maggie De Block]​

Klik hier om deze procedure te bekijken (oude versie van 13 maart)

 


 
VBZV-COMMUNICATIE

Richtlijnen voor thuiszorg over coronavirus COVID-19

 


 
SOFTWARE

CareConnect Soft33

Mededeling van 09-09-2020

Mededeling van 18-05-2020

Mededeling van 19-03-2020 voor de uitvoeringvan de officiële circulaire van het RIZIV (2020-01) met uw Soft33-software

 


 

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.6.3 is beschikbaar

13 maart 2024


COPYRIGHT © CORILUS SA

Rue Moulin Brabant, 2 - 5030 Gembloux
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be