Omzendbrief 2008/3

[ Download omzendbrief 2008/3 ]

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2009 (Nieuwe tarieven in bijlage)

2. MyCareNet:

- Vijfde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97

- Wijziging van de verordening van 28 juli 2003

- Toetredingsformulier tot de nationale overeenkomst

3. Verhoging van de jaarlijkse tegemoetkoming voor het gebruik van telematica en voor het elektronisch beheer van de patiëntendossiers.

4. Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vanaf 1 februari 2009

5. Praktische informatie

 

 

Omzendbrief 2009/1

[ Download omzendbrief 2009/1 ]

1. Verhoging van de verzekeringstegemoetkoming voor forfait C vanaf 1 februari 2009

2. Tarieven voor de nieuwe verstrekkingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen vanaf 1 februari 2009

3. Praktische informatie

 

Omzendbrief 2008/1

[ Download omzendbrieven 2008/1 ]

1. Verhoging van de verzekeringstegemoetkoming voor forfaits B en C vanaf 1 february 2008.

2. Praktische informatie

 

Omzendbrief 2007/4

[ Downoad omzendbrief 2007/4 ]

1. Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2008

2. Tegemoetkoming van het Riziv in de kosten van software

3. Opneming van de kleine risico’s voor de zelfstandigen in de verplichte verzeke-ring voor geneeskundige verzorging vanaf 1 januari 2008:

tariferingsregels die gelden in geval van (gedeeltelijke) toepassing van de derdebetalersregeling

4. Praktische informatie

 

Omzendbrief 2007/3

[ Download omzendbrief 2007/3 ]


1. Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-kingen op 1 oktober 2007 (KB van 3 augustus 2007, BS van 22

augustus 2007)

2. Richtlijn bij de verstrekking "Plaatsing van een verblijfskatheter of van speci-fiek materiaal dat de toediening van een geneeskundige oplossing in

een in-planteerbare kamer toelaat"

3. VINCA-project: 2007-2008

4. RIZIV-tegemoetkoming in de kosten van een softwarepakket

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.6.3 is beschikbaar

13 maart 2024


COPYRIGHT © CORILUS SA

Rue Moulin Brabant, 2 - 5030 Gembloux
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be