Omzendbrieven 2011/1

[ Download omzendbrieven 2011/1 ]

1.  Wijzigingen van artikel 8 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrek-kingen vanaf 1 januari 2010 (bijlage 1)

2.  Aanpassing richtlijnen bij het gebruik van de evaluatieschaal (bijlage 2)

3.  Praktische informatie


Bijlage 1 : tarieven 2010 en 2011 voor de nieuwe verstrekkingen

Bijlage 2 : Richtlijnen bij het gebruik van de evaluatieschaal

 

Omzendbrieven 2010/2

[ Download omzendbrieven 2010/2 ]

1.  Indexering van de honoraria vanaf 1 januari 2011 (bijlage 1)

2.  Zorgtrajecten
     -  Zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97 (bijlage 2)
     -  Toetreding tot de nationale overeenkomst (bijlage 3)

3. Gebruik correspondentieadres

4. Rekeningnummers: verplicht gebruik van IBAN en BIC vanaf 1 januari 2011

5. Praktische informatie


Bijlage 1 : Honoraria en tegemoetkomingen vanaf 01/01/11

Bijlage 2 : Zevende wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97

Bijlage 3 : Toetreding tot de nationale overeenkomst

Bijlage 4 : Tegemoetkoming in de kosten van een softwarepakket voor het beheer van patiëntendossiers

 

Omzendbrieven 2010/1

[ Download omzendbrieven 2010/1 ]

1. Honoraria en tegemoetkomingen vanaf 01/02/10

2. Richtlijn (6 april 2009) met betrekking tot de verstrekking "Vervangen van de suprapubische sonde met ballon" en "Vervangen van de gastrostomiesonde met ballon"

 

Omzendbrieven 2009/3

[ Download omzendbrieven 2009/3 ]

1. Honoraria en tegemoetkomingen vanaf 01/01/10

2. Uitzuivering van het bestand van de verpleegkundigen - Formulier

 

Omzendbrief 2009/2

[ Download omzendbrief 2009/2 ]

1. Honoraria en tegemoetkomingen vanaf 01/07/09

2. Zesde wijzigingsclausule bij de nationale overeenkomst W/97

3. Toetredingsformulier

4. Interpretatieregel

 

Onze applicaties

Mobi33 :  uw mobiele metgezel !

Remote access

Klik hier om het programma toegang op afstand te starten

 

Laatste nieuws

Soft33
De versie 10.6.3 is beschikbaar

13 maart 2024


COPYRIGHT © CORILUS SA

Rue Moulin Brabant, 2 - 5030 Gembloux
Tél : 067 88 27 33 - Email : contact@soft33.be